Eldkorn

Scenefoto fra Eldkorn

Operaen Eldkorn hadde urpremiere den 11. august 2005 på Husaby i Skaun og var en del av kulturfestivalen Kristin på Husaby. Eldkorn er et situasjonsdrama.

Året er 1050, og den aldrende bondehøvdingen Einar Tambarskjelve skal reise til Nidaros for å møte kong Harald Hardråde. Einar skal gjøre et siste forsøke på forsoning, enda han vet at kongen ikke vil forsones. Derfor er han også rede til kamp, en kamp for bøndenes rettigheter mot en konge som har satt gammel lov og rett til side for egen vinnings skyld.

Einar Tambarskjelves kone, Bergljot, prøver å få ham fra å reise, enda hun vet at i den nesten 70 år gamle kjempens hode og æresbegrep, er det ingen vei utenom.

Einars dilemma er at om han skulle vinne et eventuelt slag, så finnes det ikke noe nytt kongsemne. Derfor er hans fremste vilje å forsone kongen med folket.
Han går alene inn i kongens rådsstue, inn i et planlagt bakhold. Sønnen Eindride, som venter utenfor med hæren, hører våpengnyet og løper etter, inn i samme bakhold. Både Einar Tambarskjelve og sønnen Einride blir drept.

Ordet Eldkorn har en symbolsk betydning i stykket. Korn betyr brød og fred og symboliserer bondestanden. Eld er et element brukt av mennesker som både er nyttig og farlig. Elden varmer og lyser, men kan volde smerte, fortære og medføre døden.

Både tekst, musikk og regi prøver å fange det monumentale i denne mannens personlighet og i hans livsverk. Samtidig prøver vi å skildre det intime i Einar Tambarskjelves skjebnetimer.