Hvem var Eugene Ejike Obiora?

Samuel Noko i rollebilde fra Hvem var Eugene Ejike Obiora?

Et dokumentardrama skrevet for, og oppført på, Nordic Black Theatre, Oslo, våren 2008. Stykket tar for seg hendelsen på et servicesenter i Trondheim der Eugene Ejike Obiora mista livet under pågripelse av politiet. Hendelsen og håndteringa av hendelsen i etterkant har vakt stor harme blant befolkninga og stykket forsøker å belyse både hendelsen og etterspillet på en nyansert måte.

- Jeg er her for å få hjelp.
- Vi er her for å gjøre en jobb.

To sterke viljer møtes. Det er det som skal til for å starte et klassisk drama. Dette har blitt et "dokudrama" med flere spørsmål enn svar.
Vi var ikke der
Noen har sagt at noen sa
Noen har forklart at noen gjorde
Kabalen går ikke opp
Vi vet hvordan dette drama endte. Men vi vet ikke hvorfor det endte slik.
Menneskelig svikt? Systemfeil?

Mange har gjort seg opp en mening, også folk som ikke har satt seg inn i saken. Vi er bare sikker på en ting: Dette må ikke skje igjen.

Vi har stilt spørsmål til mange forskjellige mennesker i forbindelse med forarbeidet til stykket. Takk til alle som har delt sin kunnskap, sine tanker og synspunkter med oss.

Men vi har flere spørsmål:
Får politifolk tilstrekkelig opplæring og trening i å takle sine egne følelser og fordommer?
Får ansatte på landets NAV-kontorer god nok opplæring og trening i å gi de som trenger hjelp en verdig mottagelse og behandling?

Politiet ønsker ro omkring denne saken. Det ønsker ikke vi. Det er viktig for demokratiet vårt at folk bryr seg. Vi ønsker å bidra til å holde debatten varm. På grunn av debatten i media, rundt middagsbord, på punktdemonstrasjoner, ja, overalt der mennesker møtes, har Sør-Trøndelag politidistrikt fått gjennomført en viktig undersøkelse, Tillit på prøve, om rasisme i politiet og de har invitert britisk politi for å lære av deres erfaringer. Debatten har også ført til endringer i pensum på politiskolen og nå vet alle:
Halsgrep er ulovlig unntatt i nødverge. Mageleie kan være livsfarlig.

I 2004 døde Aconcha-Kohn mens politiet transportere ham til sykehus. Den saken fikk kun en liten notis i media. Kunne flere avisartikler og et engasjement fra grasrota den gang, ha ført til at våre politifolk hadde fått bedre kurs i førstehjelp?

Vi må fortsette å bry oss. Vi må kreve åpenhet og politiet må innse at det å innrømme feil og rette på mangler er det som skal til for å skape tillit.

Våre myndigheter skal takke for det engasjementet som folk har vist.

Et av vitnene i Obiorasaken : "Jeg tenkte at demonstrantene var naive, men jeg er imponert over hva de har fått til."

Eugene Ejike Obiora, vi skal ikke glemme deg.

Ingeborg Eliassen - Oslo 4. mars 2008
(Teksten er henta fra teaterprogrammet)