Maji Maji - Det Magiske Vannet

Dans og akrobatikk

Tema for forestillingen er kampen om rikdom. Hva er det som skjer når ett menneske får tilgang til ressurser de andre medlemmene av samfunnet ikke kjenner til, ressurser som egentlig tilhører fellesskapet og ikke enkeltindividet? Hva skjer når ett menneske i lokalsamfunnet raskt slår seg opp og resten av samfunnet blir værende i fattigdom?

Vi tar utgangspunkt i kampen om rikdom slik den framstilles i myter og eventyr hos Iraqw-folket i det nordlige Tanzania. De fleste av Tumaini Groups medlemmer tilhører folkegruppen Iraqw, og er godt kjent med lokale eventyr, sang- og mytetradisjon.

I forestillingen Maji Maji/Det Magiske Vannet følger vi Iraqw-folket fra dets begynnelse til moderne tid, symbolisert gjennom paret Simboya & Arii og etter hvert også sønnen deres, Amo.

Vi møter Simboya & Arii fra de skapes av solguden Loaa, gjennom kampen for tilværelsen, mot tørke og ytre trusler. Sentralt i handlingen står alltid vannet, som en livgivende kraft. Men i vannet bor også Netlangw, vanndjevelen, som truer med død og ødeleggelse.

Simboya danser med tre damer

Gjennom list og hardt arbeid lykkes det Simboya i første del av stykket å få Arii til kone. Han må gjennom harde prøvelser, ikke minst må han skaffe rikdom nok til å betale brudeprisen. Simboya og Arii bygger seg et eget hjem og får sønnen Amo. Nye utfordringer møter Simboya og Iraqw-folket når Simboya finner diamanter på folkets tradisjonelle beiteområder og inviterer Det Store Selskapet til å utnytte forekomstene.

Her tar vi konfliktene over til moderne tid og aktualiserer slik temaet. Simboya & Arii må, som landsbyboere i dag, velge om de skal skape utvikling kun for egen vinnings skyld eller forsøke å få med hele lokalsamfunnet.
Forestillingens manus baserer seg altså på lokale eventyr og myter, men er en videreutvikling og modernisering av materialet. Historien har en klar storyline og fortelles gjennom et fysisk uttrykk med mye akrobatikk og dans.

Korrupsjon finnes både i Tanzania og i Norge. Vi har lovverk, men vi har også tradisjoner som påvirker oss, i forhold til hvordan vi ser på korrupsjon. Hvordan oppfører vi oss i forhold til korrupsjon? Hvordan definerer vi hva som er korrupsjon og ikke?

Tittelen Maji Maji på swahili, spiller på Maji Maji-opprøret i 1905, da folket i det sørlige Tanganyika gjorde opprør mot den tyske kolonimakten nettopp ved hjelp av magisk vann. Magikere forklarte befolkningen at de ikke kunne rammes av tyskernes geværkuler, som ville bli til vann, hvis de smurte seg inn med en magisk blanding av vann og olje. Resultatet ble et blodbad hvor over 200 000 opprørere ble drept. Opprøret ble likevel spiren som senere kom til å få avgjørende betydning for utviklingen av en østafrikansk nasjonalisme, som i sin tur fjernet koloniveldet på 1960-tallet.