Sangen Etter Maria

Dramatisk musikkverk

Dramatisk musikkverk

Sangen etter Maria tar utgangspunkt i påskebudskapet, og er inspirert av evangeliet etter Maria Magdalena. Deler av Det Nye Testamentet, deler av Apokryfene og deler av Det Gamle Testamentet har vært inspirasjonskilder.

Evangeliet etter Maria Magdalena stammer fra det andre århundre og eksisterer kun som fragmenter. Evangeliet gir en annen fremstilling av Maria Magdalena enn den vi tradisjonelt kjenner. Evangeliet skildrer møtet og samtalen mellom Maria Magdalena og Jesus Kristus etter Jesu oppstandelse. Evangeliet har et filosofisk preg og en poesi vi føler flere bør få ta del i.

Historien om Jesu siste dager er svært dramatisk og stemninger og følelser blant de menneskene som stod ham nærmest har dannet grunnlag for utvikling av både teksten og musikken.
Manus har sin egen kunstneriske selvstendige form, hvor det store kretsløp i både natur og ånd danner basis for forståelsen av det å være menneske. Vi har forsøkt gjennom både tekst og musikk å sette fokus på enkeltmenneskets følelser. Samtidig er det også gitt rom for bønn og samhørighet, samt den store folkemassens og makthavernes dramatiske rolle.

Sangen etter Maria er et dramatisk musikkverk der de medvirkende synger i roller. Det er fremført i Nidarosdomen i påsken 2001.

Sangen etter Maria - Stakkars den som er alene

Sangere: Ingunn Solem, Kari Rueslåtten, Marit Tingstad Husby

Stakkars den som er alene

Stakkars den som er alene
midt i blandt oss, mens de leter
etter ham, vi gjemmer oss
i huset til en venn

Stakkars den som er alene
midt i blandt oss, når han faller
har han ingen som kan hjelpe
ham å stå igjen

Stakkars den som er alene
midt i blandt oss, når han sover
vokter ingen, våker ingen
varmer ingen venn