Sild, synd og sang

Sild, synd og sang

Sild, synd og sang

Vi er i Eretsvika i Bjugnfjorden, og året er 1637.
Denne lille havna, etter hvert kjent som Tinbua, syder av liv og virksomhet. Sildfiskere har i flere tiår strømmet til Bjugnen Sildefjord i tusentall, og handelsmenn, handverkere og lykkejegere har fulgt etter. Her er det penger å tjene! En dag legger et hollandsk skip til ved kaia for å losse salt og andre varer. Om bord er Amund fra Torvika på Nordmøre. Han bestemmer seg for å mønstre av og slå seg ned i Bjugn. Her møter han Barbro Olsdatter, som han blir hodestups forelsket i.

Ved Eretsvika har fiskerne nettopp reist ei kirke, Benådningskirken, hvor kapellanen Isak holder til. Herr Isak er en hissigpropp som kommer i klammeri med sorenskriveren Knut, og ser det ellers som sin store oppgave å ta knekken på ”trollkjerringene” som driver med ganning og annen svartekunst. Her får han hjelp fra selveste sogneprest Anders Kristensen. Falske anklager gjør at Barbro blir anholdt for ganning, og dermed blir også Amund dratt inn i det.

Mange av figurene i musikalen er historiske personer som virkelig har levd i Bjugn, og har etterlatt seg kildemateriale som handlingen bygger på. Sognepresten, Herr Anders, bor riktignok på Viklem på Ørlandet, men har eget notbruk i sildefjorden, og føler et spesielt ansvar for Benådningskirken. Han bærer dessuten på en hemmelighet fra sin ungdom ... Regi og scenografi: Elin Hassel Iversen