Dokumentarteater

Forside til boken Dokumentarteater

Vinteren 2006, etter initiativ fra filippinske Mara HB Akantalicio, henger Noregs Ungdomslag opp plakater på steder i Oslo der innvandrertettheten er stor. De etterlyser kvinner som har kommet hit på grunn av kjærlighet til en norsk mann. I et halvt år jobber kvinner fra Kongo, Armenia, India, Tyrkia, Filippinene og Argentina, en regissør fra Seychellene og en dramatiker fra Norge med å lage teater av kvinnenes erfaringer.
Alle seks understreker at de for første gang etter at de kom til Norge, opplever å bli sett som hele, ressurssterke mennesker, at noen endelig har hatt tro på dem sitat fra Et kvantesprang for Integrering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Til Noreg der kjærleik ventar hadde urpremiere i 2007.

Hvem var Eugene Ejike Obiora? er skrevet på oppdrag fra Cliff Moustache, Nordic Black Theatre, Oslo. Stykket tar for seg hendelsen på et servicesenter i Trondheim, der Obiora ble kvalt under pågripelse av politiet. Hendelsen, og håndteringa av denne i etterkant, vakte stor harme blant folk. Stykket, som hadde urpremiere på nyåret 2008, forsøker å belyse både selve hendelsen og etterspillet.
Saken som ble reist mot polititjenestemennene, ble henlagt i 2006. Da henleggelsen ble opprettholdt etter anken i 2010, tok Sivilombudsmannen initiativ til granskning. I rapporten fikk Politidirektoratet og Politihøgskolen knusende kritikk.
Sivilombudsmannen viste til Stortingets instruks om å sikre at det i den offentlige forvaltning ikke øves urett mot den enkelte borger.