Sceneskrift

21. februar 2009

Utsnitt av bokcoveret til Sceneskrift

Samtidsdramaets fortellinger og diskurser bør være nerven i ethvert moderne teater. Dette er boken som tar samtidsdramaet på pulsen i en samlet framstilling.
Sceneskrift har et essay om dramaturgens arbeid av Halldis Hoaas, latt en av landets meste erfarne teaterfotografer, Leif Gabrielsen fortelle oss om tekstene gjennom sine linser, og fått de to gründerne i Generator, Liv Aakvik og Kari Saanum til å samtale om prosjektets ideer. I tillegg er det en teaterhistoriske innledning av bokens redaktør, Jens Harald Eilertsen.


Men det er de åtte nye samtidsdrama som er bokens sentrale innhold. Dette er teatertekster som i flere år har vært under utvikling av Generator. Generator ble grunnlagt i 2005 av scenekunstforfatterne Liv Aakvik og Kari Saanum, og er et forum for scenekunstnere som vil jobbe praktisk med utforskning og utvikling av nye scenetekster.

Sceneskrift har underteksten 21. Februar 2009. Det var den dagen utdrag av åtte nye skuespill ble oppført på Det Åpne Teater i Oslo, med påfølgende diskusjon om hvert enkelt stykke, samt en lengre debatt om samtidsdramaet i dag. Boka fanger relasjonene mellom skuespillere, regissører, dramatikere og publikum og dette er en unik teaterbok i så henseende. Denne dagen var en maratonseanse i samtidsdrama - for publikum og teaterfrelste. Hele dagen ble dokumentert av fotograf Leif Gabrielsen. Nettopp det å dokumentere drama visuelt er viktig. Gjennom skuespillernes frosne uttrykk på fotoet, kan vi både tolke og forstå fortellingen / dramaet som utspiller seg på scene. En teaterbok for alle som er nysgjerrig på framtidens dramatikk. (Sitater fra forlagets omtale av boka).